23.5.-20.6.2019

Sini Majuri, Katriina Nuutinen, Anu Penttinen, Anna Schroderus, Terhi Tuominen, Marja Hepo-aho

”Missä piilee esineiden salaisuus?”
Tämä on avainkysymys, jonka Gunnel Nyman esitti artikkelissaan Lasi, josta tuli hänen testamenttinsa jälkipolvien lasitaiteilijoille. Gunnel Nymanin (1909-1948) syntymästä on tänä vuonna kulunut 110 vuotta. Aivan liian aikaisin, vain 39-vuotiaana kuollut taiteilija loi pohjan sille, että Suomen taidelasi on osana taidelasin historiaa maailmalla. Nyman oli suomalaisen taidelasin edelläkävijä ja tienraivaaja, menestynyt naistaiteilija. Lasin runoilija Gunnel Nyman suunnitteli niin taidelasia kuin käyttölasia. Näyttelyissään hän ensimmäisenä suomalaisena nosti esiin myös lasinpuhaltajien
nimet. Vaikka luonto olikin Nymanille vahva innoittaja, hän käsitteli aiheitaan vahvasti pelkistäen ja abstrahoiden, kunnes vain aavistus alkuperäisestä oli aistittavissa. 
Haluamme kunnioittaa tämän suuren naisen muistoa uuden vuosituhannen alussa nostamalla hänen – ja nykyisten suomalaisten naislasitaiteilijoiden tunnettuutta omassa näkyvässä näyttelyssä.

”Ja mihin kätkeytyy ilmiöiden kauneus, jonkin esineen kyky vangita ja kiehtoa? … Aineen on
oltava niin vallitseva, ettei esinettä voi kuvitella valmistettuna mistään muusta kuin juuri siitä.
Silloin se vasta täyttää kauneuden ja sopusoinnun vaatimukset.” (Gunnel Nyman)